نوار آب بندی دور کلاف شیشه جلو چپ L90 (ماهوتی - گلسران) کد:3424520 -

مشاهده سبد خرید شما

  • هدف ما ارائه محصولات با کیفیت از کارخانه به درب منزل می باشد .

نوار آب بندی دور کلاف شیشه جلو چپ L90 (ماهوتی – گلسران) کد:3424520

نوار آب بندی دور کلاف شیشه جلو L90

نام بین المللی : Glass run Renault L90

نام قطعه یدکی در بازار: نوارلاستيکی دور کلاف شيشه

نام بازاری : ماهوتی جلو چپ تندر

نام بازاری : گلسران جلو چپ تندر

کد محصول : 3424520

قطعه یدکی L90

وزن 803 گرم

زاویه محصول براساس موقعیت راننده در داخل خودرو می باشد .

تماس بگیرید

نوار آب بندی دور کلاف شیشه جلو L90

نام بین المللی : Glass run Renault L90

نام قطعه یدکی در بازار: نوارلاستيکی دور کلاف شيشه

نام بازاری : ماهوتی جلو چپ تندر

نام بازاری : گلسران جلو چپ تندر

کد محصول : 3424520

قطعه یدکی L90

وزن 803 گرم

زاویه محصول براساس موقعیت راننده در داخل خودرو می باشد .