• هدف ما ارائه محصولات با کیفیت از کارخانه به درب منزل می باشد .
Global banner

شیلنگ های به کار رفته در سیستم خودرو طوری طراحی می شوند که در برابر حرارت، مواد و آلاینده های شیمیایی، سرما و گرما و فشار تاب بیاورند. برای مثال شیلنگ هیدرولیک که وظیفه انتقال سیالات به قسمت هیدرولیک را دارد، از جنس تفلون یا پلاستیک های ترکیبی و ارتجاعی ساخته می شود.

انواع شیلنگ

مرتب سازی با

نمایش
لوله سوخت از پمپ به فيلتر 519 (Fuel Feed Pipe Pump to Filter) پژو 405
لوله سوخت سمت موتور 541 (Engine Fuel Feed Pipe) پژو 405
لوله سوخت از فيلتر به موتور (Fuel Feed Pipe – Filter to Engine) پژو405 SLC663
شيلنگ تغذيه سوخت به موتور EF7) 6980) پژو405
لوله تغذیه سوخت به موتور (XUM 9926) پژو 405 (9926) کد محصول : 4203091
شيلنگ بنزین برگشت از صافی به باک پژو 405 از مدل 90 به بالا(4686) کد محصول : 4203005
لوله برگشت سوخت زیر بدنه پژو 405 (4546) کد محصول : 4203014
لوله تغذیه سوخت به موتور (XUM 9926) پژو 405 (9926) کد محصول : 4203091
لوله سوخت پمپ به فیلتر پژو 405 (9580 ) کد محصول : 4203028
لوله برگشت ازپمپ به فیلتر پژو 405 (9680) کد محصول : 4203029
شیلنگ خلا بوستر به منیفیلد پژو 405 (7980 ) کد محصول : 4203019
لوله برگشت بنزین از موتور پژو 405 (373 ) کد محصول : 4203033
لوله بخارات از کپیستور به لوله روی باک پژو 405 (4349 ) کد محصول : 4203047
لوله رابط زیر بدنه به شیلنگ جاذب بخارات بنزین پژو 405 (4352) کد محصول : 4203070
خلاء بوستر ترمز ( R2 (TU5 پژو 405 (1521) کد محصول : 4203075
لوله خلا بوستر ترمز  پژو 405 (6536 ) کد محصول : 4203076
مجموعه لوله خلا بوستر سمند XU7 بنزيني پژو 405 کد محصول : 4203085
لوله تخلیه سوخت به موتور پژو 405 (285SLC ) کد محصول : 4203086
شيلنگ بنزین رفت از پمپ به صافی مدل 90 به پايين پژو 405 کد محصول : 4203016
لوله سوخت برگشت بنزین به باک پژو 206 (2980) کد محصول : 4203063
چهار شاخه بخارات روغن به کارتر (TU5) پژو206 (4380) کد محصول : 4203040
لوله تغذيه بنزين زير بدنه پژو 206 (6280) کد محصول : 4203061
لوله بنزین از باک به فیلتر بنزین پژو 206 (72880) کد محصول : 4203062
لوله بخارات روغن TU3 پژو 206 (7780 ) کد محصول : 4203035

مشاهده سبد خرید شما