نمایش 1 - 2 از 2 محتوا
 • 97-05-17 08:05:13 چهارشنبه
  273

  زنان صنعتکار منظم‌تر از آقایان

  فعالیت‌های بانوان در عرصه‌های مختلف اقتصادی رو به توسعه است. اکنون خانم‌ها به شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز ورود کرده‌اند. بانوان این روزها در بخش‌های کارگری، کارفرمایی و...
 • 97-05-10 09:05:26 چهارشنبه
  117

  مطالبات وصول نشده، تعطیلی دانش‌بنیان‌ها

  شرکت‌های دانش‌بنیان موتور محرک بسیاری از بخش‌های صنعتی مختلف و اقتصاد کشور به شمار می‌روند و درصورتی‌که موردحمایت قرار گیرند می‌توانند بسیاری از چالش‌های موجود در...